Ble ydw i'n casglu fy Ngherdyn Aber?

Gallwch gasglu eich cerdyn aber o Lyfrgell Hugh Owen

    • Bydd angen i chi ddod mewn person a dod â ID llun gyda chi.
    • Gweler ein horiau agor
    • Tu allan i oriau craidd ni fyddwch yn gallu cael mynediad i'r Llyfrgell heb Gerdyn Aber ond mae yna rif wedi'i arddangos yn y cyntedd gallwch ffonio am gymorth.

Ni allwn bostio Cardiau Aber, oni bai eich bod yn fyfyriwr dysgu o bell ac yn peidio â mynychu ysgol astudio breswyl.

 

 

Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Hugh Owen, Penglais Aberystwyth, SY23 3DZ
Ffôn: 01970 62 2400 E-Bost: gg@aber.ac.uk