Cymorth gyda Mathemateg ac Ystadegaeth yn Llyfrgell Hugh Owen

Diweddariad: O ddydd Llun 9 Mai 2022 ymlaen, ni fydd y ddesg gymorth Mathemateg yn Llyfrgell Hugh Owen yn cael ei staffio tan y tymor newydd. Fodd bynnag - mae help ar gael o hyd - e-bostiwch maths-help@aber.ac.uk gyda'ch ymholiad neu i drefnu sesiwn gymorth

Bydd tiwtoriaid Mathemateg ac Ystadegaeth profiadol ar gael yn Llyfrgell Hugh Owen i helpu myfyrwyr gyda'u cwestiynau am fathemateg neu ystadegaeth fel rhan o'u cwrs. Bydd y tiwtoriaid ar Lefel D (llawr gwaelod) Llyfrgell Hugh Owen bob wythnos yn ystod y tymor addysgu ar y dyddiau a'r amseroedd canlynol:

Dydd Llun: 11am-12pm, 2-3pm

Dydd Mercher: 11am-1pm

Dydd Gwener: 10am-11am

Mae'r gwasanaeth Cymorth Mathemateg ac Ystadegaeth yn cael ei redeg gan yr Adran Fathemateg.

E-bostiwch maths-help@aber.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i drefnu sesiwn gymorth y tu allan i'r amseroedd uchod.

Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Hugh Owen, Penglais Aberystwyth, SY23 3DZ
Ffôn: 01970 62 2400 E-Bost: gg@aber.ac.uk