Sut ydw i'n ymgorffori cwrs o LinkedIn Learning yn fy modiwl Blackboard? (Staff)

Gall staff bellach ymgorffori cyrsiau o LinkedIn Learning i mewn i'w modiwlau Blackboard. Nid oes nid oes modd i fideos, casgliadau a llwybrau dysgu LinkedIn Learning gael eu hymgorffori o fewn modiwlau Blackboard ar hyn o bryd, dim ond cyrsiau (gweler: Sut ydw i'n cynnwys fideos, casgliadau a llwybrau dysgu o LinkedIn Learning yn fy modiwl Blackboard? (Staff)).

Manteision ymgorffori cyrsiau yn eich modiwlau Blackboard:

 • Bydd ymgorffori cyrsiau yn arbed amser i chi, gan y bydd yn cynnwys teitl y cwrs, ei ddisgrifiad, hyd, dyddiad rhyddhau, a llun bawd yn awtomatig.
 • Ni fydd yn rhaid i chi gopïo URL y cwrs o'ch porwr gan y gallwch chwilio am gyrsiau LinkedIn Learning yn uniongyrchol o fewn Blackboard.
 • Caiff myfyrwyr eu cyfeirio'n awtomatig at fersiwn priodol Prifysgol Aberystwyth o LinkedIn Learning, a bydd y cwrs sydd wedi’i ymgorffori yn agor yn awtomatig iddynt.

I ymgorffori cwrs yn eich modiwl Blackboard:

 • Ewch i’r man yn eich modiwl lle rydych yn dymuno ymgorffori'r cwrs.
 • Dewiswch Cynnwys Partner ac yna Marchnad Cynnwys

 • Bydd y dudalen Marchnad Cynnwys yn agor, gan ganiatáu i chi ddewis LinkedIn Learning.

 • Os nad yw LinkedIn Learning yn ymddangos, cliciwch Pori drwy holl ddarparwyr cynnwys ar waelod y dudalen ac yna dewiswch LinkedIn
 • Defnyddiwch y blwch chwilio i ddod o hyd i'r cwrs/cyrsiau yr hoffech gynnwys.
 • Ticiwch y blwch wrth ymyl y cwrs/cyrsiau yr hoffech gynnwys.

 • Cliciwch Cyflwyno ar waelod y dudalen, ac yna cliciwch Cyflwyno
 • Bydd eich cwrs yn ymddangos fel eitem yn eich modiwl Blackboard.

 • Gallwch olygu teitl a disgrifiad yr eitem drwy ddewis y saeth lwyd sydd drws nesaf at y teitl a dewis Golygu.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud ag ymgorffori cyrsiau LinkedIn Learning yn Blackboard, cysylltwch â'r Tîm Galluoedd Digidol (digi@aber.ac.uk).

Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Hugh Owen, Penglais Aberystwyth, SY23 3DZ
Ffôn: 01970 62 2400 E-Bost: gg@aber.ac.uk