Sut ydw i'n cynnwys fideos, casgliadau a llwybrau dysgu LinkedIn Learning yn fy modiwl Blackboard? (Staff)

Gall staff gynnwys dolenni i fideos, casgliadau a llwybrau dysgu LinkedIn Learning o fewn eu modiwlau Blackboard. Gall staff hefyd ymgorffori cyrsiau LinkedIn Learning o fewn eu modiwlau Blackboard (gweler: Sut ydw i’n ymgorffori cwrs o LinkedIn Learning yn fy modiwl Blackboard? (Staff).

I ychwannegu dolen i gynnwys LinkedIn Learning (h.y. fideos, casgliadau a llwybrau dysgu) yn eich modiwl Blackboard:

  • Gwiriwch eich bod yn hapus gyda'r holl leoliadau eraill a dewis Cyflwyno.
  • Bydd eich cynnwys yn ymddangos fel dolen we yn eich modiwl Blackboard.

  • Gallwch olygu teitl a disgrifiad yr eitem drwy ddewis y saeth i’r dde o’r teitl a dewis Golygu.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud ag ychwanegu cynnwys LinkedIn Learning yn Blackboard, cysylltwch â'r Tîm Galluoedd Digidol (digi@aber.ac.uk).

Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Hugh Owen, Penglais Aberystwyth, SY23 3DZ
Ffôn: 01970 62 2400 E-Bost: gg@aber.ac.uk