Sut ydw i'n gofyn am gyfrol benodol o gyfnodolyn o'r Storfa Allanol

Cliciwch Gosod Cais
find and request

  • Os yw’r rhifyn â’r gyfrol yr ydych ei hangen yn ymddangos cliciwch ar Gais sydd wrth ei hymyl. Bydd hyn yn mynd a chi i'r Opsiynau Ceisiadau ble y gallwch ddewis eich Lleoliad Casglu yna cliciwch Cais

    

  • Os nad yw'r gyfrol sydd ei hangen arnoch wedi'i rhestru yn Gosod Cais, ond dylai fod ar gael yn ôl y Disgrifiad  Daliadau Cryno, cliciwch Gosod cais am rhifyn gwahanol.

   Cliciwch  Nodwch Rhifyn/Cyfrol 
   specific issue/copy

Rhowch fanylion  y Gyfrol, Rhifyn a Blwyddyn ofynnol, dewiswch eich Lleoliad Casglu, ac ychwanegwch unrhyw sylwadau. Cliciwch Cais.

 • Byddwch yn derbyn e-bost pan fydd y gyfrol yn barod i'w chasglu.

 

Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Hugh Owen, Penglais Aberystwyth, SY23 3DZ
Ffôn: 01970 62 2400 E-Bost: gg@aber.ac.uk