�� phwy ddylwn i siarad am faterion yn ymwneud â graddio/ tystysgrifau graddio?

Dylai ymholiadau ynghylch graddio a thystysgrifau gael eu cyfeirio at y Swyddfa Raddio 

Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Cymorth i Fyfyrwyr, Canolfan Croesawu Myfyrwyr, Prifysgol Aberystwyth, Penglais, Aberystwyth, SY23 3FB
Ffôn: 01970 62 1761/2087 E-Bost: cymorth-myfyrwyr@aber.ac.uk