Ble alla i wneud cais am ad-daliad credyd Cerdyn Aber?

  • Gall myfyrwyr blwyddyn olaf ofyn am ad-daliad am unrhyw gredyd Cerdyn Aber sy'n ddyledus..
  • Gallwch wirio eich balans i weld a oes gennych unrhyw gredyd sy'n ddyledus drwy fewngofnodi i Fy'n Ngherdyn Aber
  • Os ydych wedi cwblhau eich astudiaethau, gallwch ofyn am ad-daliad drwy https://studentadmin.aber.ac.uk/
  • Dim ond os oes gennych gredyd i'w ad-dalu y byddwch yn gallu mewngofnodi i'r dudalen hon
Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Hugh Owen, Penglais Aberystwyth, SY23 3DZ
Ffôn: 01970 62 2400 E-Bost: gg@aber.ac.uk