Oes rhaid i fi gael cyfrif LinkedIn i allu defnyddion LinkedIn Learning?

  • Na, does dim rhaid cael cyfrif LinkedIn i ddefnyddio LinkedIn Learning 
  • Gallwch ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair i gyrchu LinkedIn Learning
  • os oes gennych gyfrif LinkedIn account, gallwch gysylltu â'ch cyfrif LinkedIn Learning newydd os ydych am wneud hynny. Gweler if you choose to do so. See FAQ Sut ydw i'n cysylltu fy mhroffil personol LinkedIn gyda LinkedIn Learning?
Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Hugh Owen, Penglais Aberystwyth, SY23 3DZ
Ffôn: 01970 62 2400 E-Bost: gg@aber.ac.uk