Pwy sydd â mynediad i LinkedIn Learning?

  • Mae LinkedIn Learning ar gael yn rhad ac am ddim i holl fyfyrwyr a staff cyfredol Prifysgol Aberystwyth 
  • Nid yw tanysgrifiad Prifysgol Aberystwyth i LinkedIn Learning yn cynnwys mynediad i gyn-fyfyrwyr ar hyn o bryd.
Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Hugh Owen, Penglais Aberystwyth, SY23 3DZ
Ffôn: 01970 62 2400 E-Bost: gg@aber.ac.uk