Sut ydw i'n gwneud cais am lyfr/cyfnodolyn?

 • Chwiliwch am yr eitem rydych eisiau benthyg (Sut ydw i yn gwneud hyn)
 • Os yw'r eitem wedi ei fenthyg yn barod a dim copi ar gael yn y llyfrgell, mi fydd y cofnod yn nodi hyn:

 • Os yw'r eitem ar gael bydd y cofnod yn nodi • Cliciwch ar y cofnod i weld manylion llawn yr eitem
 • Cliciwch Cais 
 • Cwblhewch manylion teitl y gwnaethoch gais amdano
 • Os ydych chi angen man casglu hygyrch, nodwch hyn yn y maes sylwadau
 • Cliciwch Cais

 • Bydd neges gadarnhad yn arddangos.
 • Byddwch yn derbyn e-bost unwaith y bydd eich eitem yn barod i'w gasglu 
 • Gallwch fonitro eich ceisiadau ar eich cyfrif drwy ddewis Fy Ngheisiadau 'My Requests' o'r gwymplen sydd ar y brig dde o'r sgrin  Primo:

 

Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Hugh Owen, Penglais Aberystwyth, SY23 3DZ
Ffôn: 01970 62 2400 E-Bost: gg@aber.ac.uk