Pa gyfres o gwestiynau ddylwn i ei hateb yn yr Offeryn Darganfod Digidol? (Staff)

Ar ôl i chi gael mynediad i ddangosfwrdd yr Offeryn Darganfod Digidol, bydd gennych ddewis o 8 holiadur i'w hateb. Maent oll wedi'u cynllunio i feithrin dealltwriaeth yn hytrach na phrofi gwybodaeth.

Rydym yn argymell bod pob aelod o staff yn dechrau trwy gwblhau'r holiadur Gallu digidol cyffredinol. Gallwch hefyd gwblhau unrhyw un o'r 7 holiadur arall, gan gynnwys Hygyrchedd a ChynhwysiantAddysgu ar-lein effeithiol Sgiliau Digidol mewn AI ac AI Cynhyrchiol. 

 

Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Hugh Owen, Penglais Aberystwyth, SY23 3DZ
Ffôn: 01970 62 2400 E-Bost: gg@aber.ac.uk