Pa gyfres o gwestiynau ddylwn i ei hateb yn yr Offeryn Darganfod Digidol? (Staff)

Ar ôl i chi gael mynediad i ddangosfwrdd yr Offeryn Darganfod Digidol, bydd gennych ddewis o dair cyfres o gwestiynau i'w hateb. Maent oll wedi'u cynllunio i feithrin dealltwriaeth yn hytrach na phrofi gwybodaeth.

Rydym yn argymell bod pob aelod o staff yn dechrau trwy gwblhau'r gyfres o gwestiynau o’r enw Archwiliwch eich gallu digidol cyffredinol. Gallwch hefyd gwblhau'r ddwy gyfres arall o gwestiynau, sy'n eich galluogi i archwilio eich galluoedd digidol o ran Hygyrchedd a Chynhwysiant ac Addysgu ar-lein effeithiol.

Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Hugh Owen, Penglais Aberystwyth, SY23 3DZ
Ffôn: 01970 62 2400 E-Bost: gg@aber.ac.uk