Sut ydw i'n defnyddio loceri Casglu'r Llyfrgell?

Byddwch yn derbyn e-bost pan fydd eich eitemau yn barod i'w gasglu o Loceri Casglu'r Llyfrgell

  • Dewiswch Iaith
  • Dewiswch Benthyg
  • Sganiwch eich Cerdyn Aber ar y Darllenydd RFID
  • Dewiswch Derbyn
  • Bydd y locer sy'n cynnwys eich eitem(au) yn agor
  • Casglwch yr eitem(au) a chaewch y locer
  • Dewiswch Gorffen
  • Mae'r eitemau nawr ar eich cyfrif a gellir mynd a nhw allan o'r llyfrgell.

Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Hugh Owen, Penglais Aberystwyth, SY23 3DZ
Ffôn: 01970 62 2400 E-Bost: gg@aber.ac.uk