Sut ydw i'n ychwanegu cwrs neu fideo o LinkedIn Learning i restr ddarllen Aspire? (Staff)

  1. Newidiwch Math o Adnodd i Dogfen glyweledol
  2. Ychwanegwch Teitl i’r cwrs neu fideo
  3. O dan Ychwanegu maes: dewiswch Cyfeiriad gwe
  4. Dewiswch Ychwanegu
  5. Gludwch y ddolen URL o'r cwrs neu fideo LinkedIn Learning o dan Cyfeiriad Gwe
  6. Ticiwch y blwch Adnodd Ar-lein, ac yna OK
  7. Dewiswch Creu ac Ychwanegu at Restr, ac yna OK

Cyswllt ar gyfer y dudalen hon:
Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Hugh Owen, Penglais Aberystwyth, SY23 3DZ
Ffôn: 01970 62 2400 E-Bost: gg@aber.ac.uk